top of page

SMITTEVERN

SMITTEVERNSREGLER FOR YOGA

Jeg følger smittevernfaglig forsvarlig drift som beskrevet i Smittevernveilederen for Nærværspraksis for en trygg yogaopplevelse for alle, og holder meg oppdatert på de gjeldende smittevernsreglene etter råd fra Norsk Yogalærerforbund.

Ved å vise hensyn tar vi vare på hverandre. 

Varmt velkommen til yoga!

Smittevern: About
bottom of page